Squisht Bird - Flappy Bird İntikam Oyunu

Oyun mouse ile oynanmaktadır.

 

Flappy Bird intikam oyunu, Squishy bird sizlerle

 

Flappy Bird Oyna

 Online Flappy Bird Oyna, İnternet Üzerinden Flappy Bird,

 

Ülkere Göre İnternet Kullanıcısı Sayısı

Ülkere göre internet kullanıcılarının sayısında Türkiye 12. Sırada Yer Alıyor:

 

SıraÜlkeİnternet kullanıcısı sayısı [1]Nüfusa %si.[2]Tarih
Dünya 1,463,632,361 21.9% 2008
 Avrupa Birliği 293,070,327 59.9% 2008
1  Çin 253,000,000 19% 2008
2  ABD 215,088,545 71.4% 2008
3  Japonya 94,000,000 73.8% 2008
4  Brezilya 80,520,000 45.2% 2008
5  Hindistan 60,000,000 5.2% 2008
6  Almanya 52,533,914 63.8% 2008
7  Birleşik Krallık 41,817,847 68.9% 2008
8  Fransa 36,153,327 58.1% 2008
9  Güney Kore 34,820,000 70.7% 2008
10  İtalya 34,708,144 59.7% 2008
11  Rusya 32,700,000 23.2% 2008
12  Türkiye 26,500,000 34.5 % 2008
13  İspanya 25,623,329 63.3% 2008
14  Endonezya 25,000,000 10.5% 2008
15  Meksika 23,700,000 21.8% 2008
16  Kanada 22,000,000 65.9% 2008
17  Vietnam 20,159,615 23.4% 2008
18  İran 18,000,000 27.5% 2008
19  Pakistan 17,500,000 10.4% 2008
20  Avustralya 16,355,427 79.4% 2008
21  Arjantin 16,000,000 39.7% 2008
22  Polonya 16,000,000 41.6% 2008
23  Tayvan 15,400,000 67.2% 2008
24  Hollanda 15,000,000 90.1% 2008
25  Malezya 14,904,000 59% 2008
26  Filipinler 14,000,000 15.1% 2008
27  Tayland 13,416,000 20.5% 2008
28  Romanya 12,000,000 53.9% 2008
29  Kolombiya 10,097,000 22.9% 2008
31  Nijerya 10,000,000 7.2% 2008
30  Ukrayna 10,000,000 21.7% 2008
32  Mısır 8,620,000 10.5% 2008
33  Portekiz 7,782,760 72.9% 2008
34  Peru 7,324,300 25.5% 2008
35  Fas 7,300,000 21.3% 2008
36  Şili 7,035,000 43.2% 2008
37  İsveç 7,000,000 77.4% 2008
38  Beyaz Rusya 6,000,000 61.9% 2008
39  Belçika 5,490,000 52.9% 2008
40  Venezuela 5,297,798 20.4% 2008
41  İsviçre 5,230,351 69% 2008
42  Çek Cumhuriyeti 5,100,000 49.9% 2008
43  Güney Afrika 5,100,000 11.6% 2008
44  Hong Kong 4,878,713 69.5% 2008
45  Suudi Arabistan 4,700,000 17% 2008
46  Avusturya 4,650,000 56.7% 2008
47  Macaristan 4,200,000 42.3% 2008
48  Norveç 4,074,100 87.7% 2008
49  Bulgaristan 4,000,000 55.1% 2008
50  Yunanistan 3,800,000 35.3% 2008
51  Danimarka 3,762,500 68.6% 2008
52  İsrail 3,700,000 57.6% 2008
53  Azerbaycan 3,689,000 44.4% 2010
54  Finlandiya 3,600,000 68.9% 2008
55  Cezayir 3,500,000 10.4% 2008
56  Yeni Zelanda 3,360,000 80.5% 2010
57  Kenya 3,000,000 7.9% 2008
58  Singapur 2,700,000 58.6% 2008
59  Slovakya 2,350,000 43.1% 2008
60  Dominik Cumhuriyeti 2,100,000 22.4% 2008
61  İrlanda 2,060,000 49.6% 2008
62  Uganda 2,000,000 6.4% 2008
63  Hırvatistan 1,995,400 44.4% 2008
64  Tunus 1,765,430 17% 2008
65  Özbekistan 1,745,000 6.2% 2008
66  Birleşik Arap Emirlikleri 1,708,500 38.4% 2008
67  Ekvador 1,549,000 11.3 2008
68  Kosta Rika 1,500,000 35.7% 2008
69  Sudan 1,500,000 3.7% 2008
70  Suriye 1,500,000 7.8% 2008
71  Kazakistan 1,400,000 9.1% 2008
72  Zimbabve 1,351,000 10.9% 2008

Kaynak : Wikipedia

C# ile Json Kullanımı / Json Parse İşlemi

Json Parse işlemi için, Newtonsoft kütüphanesini kullanabilirsiniz.

Nuget aracıyla kütüphaneyi projenizi ekleyebilirsiniz.

Örnek bir Json Yapısını inceleyelim:

Single: { "field1":"value1","field2":"value2" }
Array: [ { "field1":"value1","field2":"value2" }, { "field1":"value1","field2":"value2" } ]

Bu örnekteki Json Yapısını karşılayacak bir sınıfımız olsun:

public class Test
{
 public string field1 { get; set; }
 public string field2 { get; set; } 
} 

Single tipteki Json Yapısını deserialize etmek için:

Test myDeserializedObj = (Test)JavaScriptConvert.DeserializeObject(Request["jsonString"], typeof(Test));

Array tipindeki json yapısını deserialize etmek için :

List<test> myDeserializedObjList = (List<test>)Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Request["jsonString"], typeof(List<test>));

Bir nesneyi Serialize etmek için:

string json = JsonConvert.SerializeObject(Obje, Formatting.Indented); 

Örnek bir Json Serialize işlemi:

Product p1 = new Product
 {
   Name = "Product 1",
   Price = 99.95m,
   ExpiryDate = new DateTime(2000, 12, 29, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc),
 };
 Product p2 = new Product
 {
   Name = "Product 2",
  Price = 12.50m,
  ExpiryDate = new DateTime(2009, 7, 31, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc),
};

List<Product> products = new List<Product>();
products.Add(p1);
products.Add(p2);

string json = JsonConvert.SerializeObject(products, Formatting.Indented);

Sonuç Şu şekilde olacaktır:

[
 {
  "Name": "Product 1",
  "ExpiryDate": "2000-12-29T00:00Z",
  "Price": 99.95,
  "Sizes": null
 },
 {
  "Name": "Product 2",
  "ExpiryDate": "2009-07-31T00:00Z",
  "Price": 12.50,
  "Sizes": null
 }
]

Json yapısını Dictionary türüne deserialize işlemi için ise :

string json = @"{""key1"":""value1"",""key2"":""value2""}";

Dictionary<string, string> values = JsonConvert.DeserializeObject<Dictionary<string, string>>(json);

10 Maddede İnternet Sansürü, Nedir Ne Değildir?

 

İnternet erişimi ile ilgili maddeler, internete erişimin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından engellenmesine olanak sağlıyor. Yeni maddeye göre, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilecek.

 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onaylaması halinde getirilecek internet yasağını 10 maddede şöyle özetleyebiliriz.

1- Anahtar kelimelerle “uygunsuz içerik” belirlenip sayfa kaldırılabilecek.

2- Sansür, URL adresi tabanlı yapılabilecek:

3- Yer sağlayıcı yurtdışındaysa bile erişim engellenebilecek. DNS değiştirerek bir siteye girilemeyecek.

4- Hâkimler, 24 saat içinde sansür kararı verebilecek. “Zararlı” içerik çıkarılmazsa, 500-1.000 TL arasında günlük para cezası kesilecek.

5- Hosting firmaları her kullanıcının izini sürebilecek. Her kullanıcının internetteki faaliyeti kayda alınarak bir-iki yıl saklanacak.

6- TİB başkanına internet sitesi erişim engelleme yetkisi verilecek.

7- Birliğe gönderilecek olan “erişimin engellenmesi kararı” 4 saat içinde uygulanmak zorunda.

8- Erişim Sağlayıcılar firmalar, kullanıcıların hangi sitelere girdiğini kaydedip 2 yıl boyunca saklayacak.  

9- Bilgisayar ve akıllı telefonlardan internete bağlanan 34 milyon kullanıcı tek tek fişlenecek.

10- İnternetteki içerikler sayfa bazında da engellenebilecek.

İnternet erişimi ile ilgili maddelerin tamamı şöyle:

Torba Yasa Teklifi içinde görüşülen internet erişimi ile ilgili maddelerin tamamı ise şöyle:

MADDE 85- 4.5.2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir;

"n) Birlik: Erişim Sağlayıcıları Birliğini,

o) Erişimin engellenmesi: Alan adından erişimin engellenmesi, IP adresinden erişimin engellenmesi, içeriğe (URL) erişimin engellenmesi ve benzeri yöntemler kullanılarak erişimin engellenmesini,

ö) İçeriğin yayından çıkarılması: İçerik veya yer sağlayıcılar tarafından içeriğin sunuculardan veya barındırılan içerikten çıkarılmasını,

p) URL adresi: İlgili içeriğin internette bulunduğu tam internet adresini,

r) Uyarı Yöntemi: İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişiler tarafından içeriğin yayından çıkarılması amacıyla öncelikle içerik sağlayıcısına, makul sürede sonuç alınamaması halinde yer sağlayıcısına iletişim adresleri üzerinden gerçekleştirilecek bildirim yöntemini."

 

MADDE 86- 5651 sayılı Kanunun 3. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir;

'(3) Bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri yurt içinden ya da yurt dışından yürütenlere, internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçları ile bildirim yapılabilir."

 

MADDE 87- 5651 sayılı Kanunun 4. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir;

"(3) İçerik sağlayıcı, Başkanlığın bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen görevlerinin ifası kapsamında; talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim eder ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri alır."

 

MADDE 88- 5651 sayılı Kanunun 5. maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir;

"(2) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içeriği bu Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre haberdar edilmesi halinde yayından çıkarmakla yükümlüdür."

'(3) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.

(4) Yer sağlayıcılar, yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yaptıkları işin niteliğine göre sınıflandırılabilir ve hak ve yükümlülükleri itibarıyla farklılaştırılabilirler.

(5) Yer sağlayıcı, Başkanlığın talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim etmekle ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla yükümlüdür.

(6) Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya bu Kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında Başkanlık tarafından on bin Türk Lirasından yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir."

 

MADDE 89- 5651 sayılı Kanunun 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki "ve teknik olarak engelleme imkanı bulunduğu ölçüde" ibaresi çıkartılmış, aynı fıkraya aşağıdaki (ç) ve (d) bentleri eklenmiş, üçüncü fıkrasında geçen "(b) ve (c)" ibaresi "(b), (c), (ç) ve (d)" şeklinde değiştirilmiştir.

"ç) Erişimi engelleme kararı verilen yayınlarla ilgili olarak alternatif erişim yollarını engelleyici tedbirleri almakla,

d) Başkanlığın talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim etmekle ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla,"

 

MADDE 90- 5651 sayılı Kanunun 6. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 6/A maddesi eklenmiştir;

 

'Erişim Sağlayıcıları Birliği

MADDE 6/A- (1) Bu Kanunun 8 inci maddesi kapsamı dışındaki erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasını sağlamak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliği kurulmuştur.

(2) Birlik özel hukuk tüzel kişiliğine haizdir. Birliğin merkezi Ankara'dır.

(3) Birliğin çalışma usul ve esasları Kurum tarafından onaylanacak Tüzükle belirlenir. Tüzük değişiklikleri de Kurumun onayına tabidir.

(4) Birlik, Tüzüğünün Kurum tarafından incelenerek uygun bulunmasını müteakip faaliyete başlar.

(5) Birlik, 5.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında yetkilendirilen tüm internet servis sağlayıcıları ile internet erişim hizmeti veren diğer işletmecilerin katılmasıyla oluşan ve koordinasyonu sağlayan bir kuruluştur.

(6) Bu Kanunun 8. maddesi kapsamı dışındaki erişimin engellenmesi kararları erişim sağlayıcılar tarafından yerine getirilir. Kararların uygulanması amacıyla gerekli her türlü donanım ve yazılım erişim sağlayıcıların kendileri tarafından sağlanır.

(7) Bu Kanunun 8. maddesi kapsamı dışındaki erişimin engellenmesi kararları gereği için Birliğe gönderilir. Bu kapsamda Birliğe yapılan tebligat erişim sağlayıcılara yapılmış sayılır.

(8) Birlik, kendisine gönderilen mevzuata uygun olmadığını düşündüğü kararlara itiraz edebilir.

(9) Birliğin gelirleri, üyeleri tarafından ödenecek ücretlerden oluşur. Alınacak ücretler, Birliğin giderlerini karşılayacak miktarda belirlenir. Bir üyenin ödeyeceği ücret, üyelerin tamamının net satış tutarı toplamı içindeki o üyenin net satışı oranında belirlenir. Üyelerin ödeme dönemleri, yeni katılan üyelerin ne zamandan itibaren ödemeye başlayacağı ve ödemelere ilişkin diğer hususlar birlik tüzüğünde belirlenir. Süresinde ödenmeyen ücretler Birlikçe kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

(10) Birliğe üye olmayan internet servis sağlayıcıları faaliyette bulunamaz."

 

MADDE 91- 5651 sayılı Kanunun 7. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir;

"(2) Ticari amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün internet toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç oluşturan içeriklere erişimin engellenmesi ve kullanıma ilişkin erişim kayıtlarının tutulması hususlarında yönetmelikle belirlenen tedbirleri almakla yükümlüdür.

(3) Ticari amaçla toplu kullanım sağlayıcılar, ailenin ve çocukların korunması, suçun önlenmesi ve suçluların tespiti kapsamında usul ve esasları yönetmelikte belirlenen tedbirleri almakla yükümlüdür."

"(4) Bu maddede belirtilen yükümlülükleri ihlal eden ticari amaçla toplu kullanım sağlayıcılarına, ihlalin ağırlığına göre yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde uyarma, bin Türk Lirasından on beş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verme veya üç güne kadar ticari faaliyetlerini durdurma müeyyidelerinden birine karar vermeye mahalli mülki amir yetkilidir."

 

MADDE 92- 5651 sayılı Kanunun 8. maddesinin ikinci fıkrasının dördüncü cümlesinden sonra gelmek üzere "Erişimin engellenmesi kararı, amacı gerçekleştirecek nitelikte görülürse belirli bir süreyle sınırlı olarak da verilebilir." cümlesi eklenmiş, dördüncü fıkrasında yer alan "(2) ve (5)" ibaresi "(2), (5) ve (6)" şeklinde değiştirilmiş, onuncu fıkrasındaki "altı aydan iki yıla kadar hapis cezası" ibaresi "beş yüz günden üç bin güne kadar adli para cezası" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 93- 5651 sayılı Kanunun 9. maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

 

"İçeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi

 

MADDE 9- (1) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hakimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir.

(2) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmi dört saat içerisinde cevaplandırılır.

(3) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda hakim bu maddede belirtilen kapsamda; erişimin engellenmesine karar verebilir.

(4) Hakim, bu madde kapsamında vereceği erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verir. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemez. Ancak, hakim URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirmesi halinde, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesine de karar verebilir.

(5) Hakimin bu madde kapsamında verdiği erişimin engellenmesi kararları doğrudan Birliğe gönderilir.

(6) Hakim bu madde kapsamında yapılan başvuruyu en geç yirmi dört saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Bu karara karşı 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.

(7) Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmış olması durumunda hakim kararı kendiliğinden hükümsüz kalır.

(8) Birlik tarafından erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğe erişimin engellenmesi kararının gereği derhal, en geç dört saat içerisinde erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilir.

(9) Bu madde kapsamında hakimin verdiği erişimin engellenmesi kararına konu kişilik hakkının ihlaline ilişkin yayının veya aynı mahiyetteki yayınların başka internet adreslerinde de yayınlanması durumunda ilgili kişi tarafından Birliğe müracaat edilmesi halinde mevcut karar bu adresler için de uygulanır.

(10) Sulh ceza hakiminin kararını bu maddede belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen sorumlu kişi, beş yüz günden üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır."

 

MADDE 94- 5651 sayılı Kanunun 9. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 9/A maddesi eklenmiştir;

 

"Özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi

MADDE 9/A (1) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Başkanlığa doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilir.

(2) Yapılan bu istekte; hakkın ihlaline neden olan yayının tam adresi (URL), hangi açılardan hakkın ihlal edildiğine ilişkin açıklama ve kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer verilir. Bu bilgilerde eksiklik olması halinde talep işleme konulmaz.

(3) Başkanlık, kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere derhal Birliğe bildirir, erişim sağlayıcılar bu tedbir talebini derhal, en geç dört saat içinde yerine getirir.

(4) Erişimin engellenmesi, özel hayatın gizliliğinin ihlal eden yayın, kısım, bölüm, resim, video ile ilgili olarak (URL şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla uygulanır.

(5) Erişimin engellenmesini talep eden kişiler, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğinden bahisle erişimin engellenmesi talebini talepte bulunduğu saatten itibaren 24 saat içinde sulh ceza hakiminin kararına sunar. Hakim, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip edilmediğini değerlendirerek vereceği kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan Başkanlığa gönderir; aksi halde, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkar.

(6) Hakim tarafından verilen bu karara karşı Başkanlık tarafından 5271 sayılı Kanun hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.

(7) Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmış olması durumunda hakim kararı kendiliğinden hükümsüz kalır.

(8) Özel hayatın gizliliğinin ihlaline bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde doğrudan Başkanın emri üzerine erişim engellenmesi Başkanlık tarafından yapılır. Bu karara karşı sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir."

 

MADDE 95- 5651 sayılı Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan "yayınları önlemeye" ibaresinden sonra ", internetin güvenli kullanımını sağlamaya, bilişim şuurunu geliştirmeye" ibaresi eklenmiş, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir;

"(5) Başkanlık; Bakanlık bünyesinde 26.9.2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca oluşturulan İnternet Geliştirme Kurulunca internetin yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, yaygın ve güvenli kullanılması gibi konularda yapılacak öneriler ile ilgili gerekli her türlü tedbir veya kararları alır."

"(6) Başkanlık, ulusal siber güvenlik faaliyetleri kapsamında, siber saldırıların tespiti ve önlenmesi konusunda, içerik, yer, erişim sağlayıcılar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlar, gerekli tedbirlerin aldırılması konusunda faaliyet yürütür ve ihtiyaç duyulan çalışmaları yapar.

(7) Başkanlık kanunlarla kendisine verilen görevlerin ifası amacıyla araştırma ve geliştirme merkezleri kurabilir."

 

MADDE 96- 5651 sayılı Kanunun 11. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yer veya erişim sağlayıcı olarak faaliyet icra etmesi amacıyla yetkilendirme belgesi verilmesine" ibaresi "yer, erişim ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülüklerine" şeklinde değiştirilmiştir.'

 

Jquery Ajax ile Asp.Net Web Service Kullanımı

Jquery kütüphanesinin AJAX fonksiyonu sayesinde Sayfamız postback olmadan tüm işlemlerimizi Web Service aracılığı ile yapabilir. Öncelikle Web Service Tarafına Bir Göz Atalım:

// To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line.
[System.Web.Script.Services.ScriptService]
public class WebService1 : System.Web.Services.WebService
{
 
  [WebMethod]
  [ScriptMethod(ResponseFormat = ResponseFormat.Json)]
  public string HelloWorld(string Name)
  {
    return "Merhaba "+ Name;
  }
}
 • JSON gönderip almak için servis class’ının üstüne [System.Web.Script.Services.ScriptService] isimli attribute’ün eklenmesinin gereklilik olduğunu. Aynı şekilde XML transferi için böyle birşey gerekmediğini
 • ASP.NET 3.5 ile gelen bir özellik olan, JSON objesinin “d” objesi ile sarmalandığını, bu sebeple servisten dönen cevap basit tipler(string, int, bool) dahi olsa senaryomuzdaki gibi val.d diyerek değerlere ulaşmamız gerektiğini. Bu uygulamanın temel sebebinin XSS saldıralarından korunmak olduğunu, zira object içerisine herhangi bir anlamlı javascript ifadesi yazdığımızda eğer request get ise bunun yorumlanabileceğini

 

Web Servisimiz hazır olduğuna göre Javascript tarafına bakabiliriz:

 var username = $('#username').val();
 
  $.ajax({
    type: "POST",
    url: "WebService1.asmx/HelloWorld",
    data: "{'Name':'" + username + "'}",
    contentType: "application/json; charset=utf-8",
    dataType: "json",
    success: function (val) {
      alert(val.d);
    },
    error: function (val) {
      alert("Hata");
    }
 
  });

C# IP ile Konum, Yer Bilgisi, Ülke Bulmak

Merhabalar,

http://ipaddressextensions.codeplex.com/

Bu adresten edindiğiniz Extension Library ile IP bilgisi ile kullanıcının ülke, dil kodu gibi bilgilerine erişmek oldukça kolay.

using System.Net;
using WorldDomination.Net;

string userHostIpAddress = "203.1.2.3";
IPAddress ipAddress;
if (IPAddress.TryParse(userHostIpAddress, out ipAddress))
{
  string country = ipAddress.Country(); // return value: UNITED STATES
  string iso3166TwoLetterCode = ipAddress.Iso3166TwoLetterCode(); // return value: US
}